Dán Cường Lực Samsung Galaxy E7 0.26mm

  • Thương hiệu:
  • Tình Trạng: 
Hết hàng

Dán Cường Lực Samsung Galaxy E7 0.26mm có độ cứng là 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần.